fbpx

Projecte educatiu

 

Treballem amb metodologies Montessori, pedagogia Waldorf i les intel.ligències múltiples de Gardner.

Després de +10 anys d’experiència, som l’única escola que uneix les 3 metodologies i pedagogies de Montessori, Waldorf i Gardner.

María Montessori, la seva metodologia es basa sobretot en l’autonomia del nen/a que aprenen a fer les coses per si mateix. El principi fonamental del mètode Montessori es resumeix en la frase “Educació mitjançant la llibertat en un medi parat”.

Els principis pedagògics de llibertat, autonomia i autodisciplina són la base de l’autoeducació del mètode Montessori.

Els nens/es són els encarregats d’explorar el món i a través d’aquesta exploració desenvolupen noves habilitats.

Steiner-Waldorf, és un sistema d’ensenyament que té com a finalitat el desenvolupament de cada individualitat. Aquesta pedagogia dona la mateixa importància, tant als continguts com als processos d’aprenentatge, enfortint als nens a la presa de decisions individuals. Waldorf utilitza material senzills i naturals per fomentar el joc imaginatiu.

Gardner i la seva teoria de les intel.ligències múltiples, ens quedem amb les seves diferents formes d’aprendre. Per tant, procurem un sol coneixement de fer arribar als nens i nenes les diferents maneres, intenta arribar així a les diferents maneres d’aprendre de cada infant.

Treballant aquestes metodologies i pegagogies fem que els infants aprenguin al seu ritme de forma individual, potenciem la seva llibertat, expressió, emoció i diversió entre jocs, experimentació, música, esport, llenguatge, etc. És per això que procurem que les activitats que realitzem siguin el mes de manipulació possible proporcionant materials estimulants, de colors vius i desestructurats perquè puguin gaudir d’aprenentatges rics i autònoms i espais necessaris perquè cada infant experimenti respectant sempre els ritmes individuals de cada nen/a.

L’educadora és una guia i proporcionadora d’estímuls, el nen/a es converteix en el director dels seus coneixements i descobriments.

S’han escollit 3 metodologies i pedagogies perquè creiem que són potencials per treballar les següents àrees.

Àrea I. Descobriment d’un mateix i del propi cos

Coneixement d'un mateix i del propi cos

 • El propi cos
 • Sentiments i emocions
 • Acceptació i confiança en ell mateix

Cura d'un mateix i del seu entorn

 • Higiene, neteja i aspecte personal
 • Alimentació
 • Descans
 • Ordre i realització de tasques

Joc i moviment

 • Joc motriu (al pati o en activitats en moviment)
 • Habilitat manual

Àrea II. Descoberta de l’entorn natural i social

Adaptació a l'escola

 • Orientació en l’espai i en el temps
 • Hàbits socials i de convivència
 • Relació amb les educadores i amb altres persones adultes

Interacció i joc amb altres persones

 • Relació amb els companys / es

Joc. Experimentació i exploració de l'entorn

Àrea III. Intercomunicació i llenguatge

Llenguatge Oral

 • Comunicació
 • Comprensió
 • Expressió oral

Llenguatge plàstic

Llenguatge musical i expressió corporal

Llenguatge matemàtic

Ràpid i fàcil

Pots conèixer-nos millor seguint-nos a les xarxes socials!